EKSTRÜZYON NEDİR?

EKSTRÜZYON NEDİR?

Silindirik bir metal bloğun bir kovan içine yerleştirilerek ıstampa vasıtasıyla uygulanan basma kuvveti etkisiyle,matris deliğinden geçirilmesine ekstrüzyon denir.Tabi bu tanımı duyunca “Hoca daha iyi bi şekilde anlatamazmısın” dediğinizi duyar gibiyim.Bu yöntemi anlamamız için diş macununu örnek alabiliriz.Diş macunu kabını sıktığımızda içindeki macun dışarı çıkmak isteyecek ve çıkabildiği tek boşluk olan baş tarafa yönelecektir ve çıkarken kabın ağzının şeklini alacaktır.Burada metal blok ;macunu,ıstampa;elimizi,matris deliği;kapak ağzını simgelemektedir.

Bu yöntemle çubuk,boru,şerit gibi uzun ürünler elde edilebilir.Ekstrüzyon ile üretimde kullanılan temel madde alüminyumdur.Alüminyum, mukavemeti,şekillendirilebilme özelliği,sünekliği,dayanıklılığı,korozyon direnci,iletkenliği ve geri dönüşümü nedeniyle ilk tercih sebebi olmuştur.Ekstrüzyon üç şekilde yapılmaktadır.

1.Direkt ekstrüzyon

Bu yöntemde alıcı(Kovan) içersindeki blok(Billet) ıstampa(zımba) vasıtasıyla itilerek diğer uçtaki matris deliğinden(Kalıp) geçirilir.

direkt ekstrüzyon

2.Endirekt ekstrüzyon

Bu yöntemde ise matris içi boş bir ıstampanın ucuna monte edilir ve ıstampa ile birlikte hareket ederek alıcının içine girer.

Bu iki yöntem karşılaştırıldığında endirekt ekstrüzyon,direk ekstrüzyona göre çok üstündür.Çünkü direkt tekstrüzyonda alıcı içersinde kalan madde miktarı maddenin %18-20 si,endirek ekstrüzyonda ise %5-6sıdır.Diğer yandan endirek ekstrüzyon için gereken kuvvet direkt ekstrüzyona göre %25-30 daha azdır.Fakat bu üstünlüklere rağmen endirek ekstrüzyonun tezgah karmaşıklığı nedeniyle direk ekstrüzyon tercih edilmektedir.

en direkt ekstrüzyon

3.Hidrostatik ekstrüzyon

Bu yöntem direkt ekstrüzyona çok benzemektedir tek fark burada ıstampanın(itici) direk blok ile temas etmiyor oluşu.Onun yerine ıstampa ile blok arasına sıkıştırılamaz bir akışkan koyup ıstampadan gelen kuvveti akışkan vasıtasıyla bloka iletmesidir.

CONFORM TEKNOLOJİSİ

Genelde ekstrüzyon teknolojisinde malzemenin sonsuz uzunlukta ekstrüze edilebilme kabiliyeti pek mümkün değildir.Bu sorunu ortadan kaldıran Conform prosesinin prensipleri İngiliz Atom Enerjisi Enstitüsü(UKAEA)tarafından nükleer endüstride kullanılan üretim tekniklerinin geliştirilmesi için yapılan araştırma çalışmalarında ortaya konmuştur.

Peki Conform teknoloji tam olarak nedir:

Ekstrüzyonda hammadenin sürekli formda olmaması yani beslenmemesinin çözümü olarak hammadeyi sürekli besleyerek prosesinin işlemesine devam etmesidir.Bunun yararı olarak belirgin bir enerji tasarrufu  ve farklı morfolojilere sahip hammadelerin,değişik şekil ve boyutlarda homojen ürünlere dönüştürülebilme kabiliyetine sahip olmasını sayabiliriz.

Conform günümüzde kullanılan sistemlerden belki de son zamanların en radikal metal şekillendirme tekniği olup primer ve sekonder üretim veya işleme için tasarlanmış uzun proseslere göre daha cazip bir prosestir.